Schoolfeest

Elk schooljaar mogen we met een goed gevoel terugkijken op een mooi schoolfeest. Ook dit schooljaar maken we er weer een mooi feest van. Dat beloven we jullie.

Samen met de leerkrachten zorgen we voor de organisatie. En de dag zelf, werken we hard om jullie een gezellige dag te geven.

Maar soms komen we wel eens handen te kort, en elk schooljaar mochten we al genieten van extra vrijwilligers die ons een handje willen toesteken. We zijn die mensen heel dankbaar. Mochten jullie zich geroepen voelen om op het schoolfeest te helpen, stuur dan gerust een mailtje naar Severine, onze werkgroepverantwoordelijke.

Op het schoolfeest wordt er ook een centje verdiend. Dit geld wordt deels gebruikt voor ons project van het speelbos, maar zorgt er ook voor dat de bussen van de schoolreizen betaald worden.

GDPR